پیکربندی به روزرسانی MS Office 365 ProPlus برای کار از راه دور IT متولد می شود

[English] چگونه مدیران شرکت می توانند اطمینان حاصل کنند که به روزرسانی های Microsoft Office 365 ProPlus تنظیم شده اند که از راه دور کار کنند؟ مشتری 365 می تواند پیکربندی شود تا مستقیماً از Microsoft CDN (شبکه تحویل محتوا) به روز شود. اکثر مشتریان به روزرسانی ها را با مدیر پیکربندی (ConfigMgr) مدیریت می کنند ، که بیشتر توسط مدیران سایت انجام می شود.

در مواقع مشاغل خانگی ، سرپرستان از VPN استفاده می کنند برای حفظ مدیریت ، به سرورهای شرکت و مدیر پیکربندی (ConfigMgr) در شبکه دسترسی پیدا کنید. توییت فوق به مقاله مایکروسافت پیوند دارد که به نحوه بهینه سازی این سناریو و پیکربندی VPN می پردازد. شاید برای یک یا سرپرست دیگر مفید باشد.

این مطلب تحت نام Office ، Security ، نرم افزار و با برچسب Office 2019 ثبت شده است. لینک ثابت را علامت گذاری کنید.