نکته: Citrix StoreFront و SSL گواهینامه | IT متولد می شود

نکته کوچکی برای افرادی که با Citrix StoreFront کار می کنند و می خواهند با استفاده از گواهینامه های SSL ارتباط خود را با کنترل کننده تحویل برقرار کنند. به الگوریتم امضا توجه کنید.

جولیان مورن ، متخصص Citrix (گربه Citrix) در توییت زیر خاطرنشان می کند که sha256ECDSA ارتباط برقرار می کند.

از یک الگوریتم امضای sha256RSA استفاده کنید ، سپس همه چیز در کره است. اتفاقاً ، این امر در مورد Citrix FAS (7.15) نیز صدق می کند. لینک ثابت را علامت گذاری کنید.