ملزومات شرکت اندی روبین قبل از ترک | IT متولد می شود

یک قسمت دیگر از اطلاعات: اندی روبین ، پدر اندرویدی مدت ها پیش گوگل را ترک کرده بود و شرکتی به نام Essentials تأسیس کرد. آنها می خواستند تلفن های هوشمند بسازند – یک مدل هم وجود داشت ، اما بدون موفقیت. Essentials اکنون تجارت تلفن های هوشمند را متوقف کرده است. در صورت علاقه ، Golem سهم آلمانی را منتشر کرده است.

این مشارکت تحت عنوان General و برچسب General ارسال شده است. لینک ثابت را علامت گذاری کنید.

Theme: Overlay by Kaira