مایکروسافت 365 نقص؟ 31 ژانویه سال 2020 | IT متولد می شود

[English] در حال حاضر یک نقص دیگر در مایکروسافت 365 وجود دارد که می تواند بر روی مشتریان خاص تأثیر بگذارد. من هنوز اطلاعات زیادی در این زمینه ندارم زیرا نمی توانم به داشبورد سرپرست دسترسی داشته باشم (من در ابر نیستم).

من به تازگی اتفاق افتادم که هنگام بازدید از توییتر ، گزارش های وضعیت را از تیم مایکروسافت 365 گیر بیاورم.

برای اینکه به آرامی در مایکروسافت دچار مشکل شوید: اگر مشکلی دارید ، به مرکز وضعیت Office بروید (که البته این امر نیز تحت تأثیر قرار گرفته است ، بنابراین افراد وارد نمی شوند). آیا می توانم دیروز گزارش دهم (نقص در مایکروسافت 365؟) و قبل از آن … کسی را تحت تأثیر قرار داده است؟ لینک ثابت را علامت گذاری کنید.